Galerie a antikvariát Jonáš Blansko

Galerie a antikvariát Jonáš Blansko

Různé

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM Ing.JIŘÍHO CRHY, STAROSTY MĚSTA BLANSKA

KAREL FLEISCHLINGER /TOCCATA e CIACCONA

1. ledna 2019, 19:00 h, obřadní síň města Blanska, náměstí Svobody 3

Hudba 16. a 17. století na strunách vihuely, theorby, arciloutny a barokní kytary.

Vstupní: Dospělí 120,-Kč, Senioři 80,- Kč

Sochy, které na nás mlčky shlížejí ...

Právě vychází čtvrtá publikaci Pavla Svobody o Blansku. Kniha „Sochy, plastiky a jiné výtvarné prvky v exteriéru města Blanska“ dokumentuje umělecká díla známá i ty pozapomenutá. Autor spojuje dokumentární a naučnou část, ale zároveň přibližuje krásu monumentů, jež provázejí blanenské občany každodenním životem.

„Každá socha je zázrak. Má desítky podob. Můžeme se na ni podívat jednou, desetkrát, stokrát, a pokaždé bude jiná. Můžeme ji obcházet kolem dokola den, týden, rok, a pokaždé bude jiná, pokaždé ji budeme znovu a znovu objevovat.

Sochy, umístěné v Blansku, sochy, které jsou součástí ulice, nás přinutí zastavit se. A když nás taková socha přinutí k zastavení, tak ji možná i pohladíme, v duchu jí něco řekneme, a když jdeme dál, neseme si toto krátké zastavení s sebou, protože setkání se sochami, nejenom v ulicích města, je jako očistná koupel.

Dokonce si myslím, že ten, kdo si ve dne uvědomí přítomnost sochy ve svém městě, nerozkopne v noci odpadkový koš, nevyrve dopravní značku, nezlomí stromek, nezapálí kontejner – protože bude podvědomě cítit, že ve městě, kde jsou v ulicích sochy, se tohle nedělá“.

Věřím, že kniha přispěje ke změně pohledu na naše město, které nebylo a není jen městem průmyslovým, ale je bohaté na historii a významné kulturní památky. Mým přáním je, aby se čtenářům publikace líbila, přinesla poučení i nový nevšední pohled na skulptury, kterých si v každodenním uspěchaném životě možná ani nevšimneme a zároveň byla inspirací k toulkám po Blansku.

Od příštího týdne bude k zakoupení v Galerii Jonáš Blansko a v Informační kanceláři Blanka.

Její cena je 180 Kč, obsahuje 68 stran a vyšla v tiskárně Reprocentrum, a.s., Blansko.

Adventní koncerty na zámku v Blansku

27. 11. 2016

První adventní kocert - vystupují: Johanka Skálová, Zdeněk Krupica - zpěv, Josef Kolář - hudba a Pavel Svoboda - průvodní slovo

4. 12. 2016

Druhý adventní koncert - vystupuje Ženský pěvecký sbor Píseň, Sokol Jedovnice

11. 12. 2016

Třetí adventní koncert - Cimbálová muzika Veronica při ekologickém institutu Veronica v Brně

18. 12. 2016

Čtvrtý adventní koncert - účinkují Hana Korčáková – zpěv, Miloš Pernica - hudba

Koncerty začínají vždy v 18 hodin v hudebním salonku zámku. Vstupné 100/50 Kč

Zajímavosti a veselé i neveselé příběhy z cest po Evropě

16. března 2016, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

Přednáška Jaroslava Šejnohy.

Písně pro zimní pohodu

5. února 2016, 18:00 h, zámek, Blansko

Večer plný písniček, povídání a příjemné hudby. Vystoupí Eliška Skálová, Johanka Skálová, Zdeněk Krupica – zpěv, Pepino Kolář – hudební doprovod a aranžmá. Průvodní slovo Pavel Svoboda.

Připravily: Galerie Jonáš ve spolupráci s Muzeem Blanenska.

Vánoční koncert Hany Korčákové

19. prosince 2015, 18:00 h, zámek, Blansko

Klavír: MgA. Radka Hreňová a Kristýna Kavínová Dis.

Dívčí pěvecké trio ZUŠ Jedovnice.

Hana Korčáková je absolventkou konzervatoře v Pardubicích. Vede pěvecké kvarteto JAKO a komorní pěvecký sbor Cavatina. Zpívá v hudební skupině Classic. Aktivně se podílí na činnosti Tanečního orchestru ZUŠ Jedovnice, je členkou Blanenského divadla. Od roku 1993 působí jako učitelka na ZUŠ v Jedovnicích.

Ozvěny Vánoc

29. prosince 2015, 18:00 h, zámek, Blansko

Pořad vánočních písniček, povídání a příjemné hudby. V kulturní programu vystoupí Eliška Skálová, Johanka Skálová, Zdeněk Krupica – zpěv, Pepino Kolář – hudební doprovod a aranžmá, nad kouzlem Vánoc se bude zamýšlet Pavel Svoboda.

Pořádají: Galerie Jonáš a Muzeum Blansko.

Erich Roučka a Metra Blansko

23. října 2015, 18:00 h, Galerie Jonáš Blansko

Besedu spojenou s videoprodukcí připravil Ing. Jaroslav Šejnoha. Vstup zdarma.

BLANSKO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ - komentovaná prohlídka města Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou

Sraz 9. května 2015 v 9 hodin u Blanenské informační kanceláře, Rožmitálova 6, Blansko.

Tentokrát si prohlédneme zajímavosti jižní části města Blanska. Každý účastník obdrží propagační materiál vztahující se k Blansku.

Pořádá: Blanenská informační kancelář Blanka a Galerie a antikvariát Jonáš Blansko


Galerie Jonáš pořádá BURZU KNIH, POHLEDNIC, ODZNAKŮ, TÁCKŮ, CEDULÍ A DALŠÍCH SBĚRATELSKÝCH MATERIÁLŮ

Burza se koná v sobotu 15. listopadu 2014 od 14 do 17 hodin v Dělnickém domě Blansko, Hybešova 1.

Vítáme především regionální materiály.

Bližší informace podá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš Blansko, Smetanova 6, mobil: 606 221 772


Vyšel "BLANENSKÝ CHODEC"

Nově vyšlá publikace je autorovým vyznáním městu, jakýsi „blanenský chodec“. Oslovuje rodáky, obyvatele i návštěvníky, zkrátka všechny, kdo mají rádi město Blansko. Ve výsledné podobě si můžete prohlédnout historické budovy na fotografiích, památníky, pamětní desky i významné osobnosti doslova krok za krokem anebo tento výlet Blanskem absolvovat. Putování městem vás zavede na pozoruhodná místa. Kromě nezbytných historických faktů se publikace zabývá lidmi. Zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve městě narodili, případně mají k městu vztah, každopádně však v Blansku zanechali své stopy.

Druhá část knihy je věnována blanenským živnostem. Ukázka živnostenské propagace v Blansku není jen ukázkou inzertní praxe v období první republiky. Je především zprávou o tom, kolik drobných, dnes již téměř zapomenutých živnostníků a jejich živností přispělo k rozvoji města Blanska.

Třetí část knihy je věnována Blansku v datech. Jsou zde chronologicky seřazeny významné letopočty a události v životě města.

Závěr knihy nás upoutá částí pod názvem Zajímavosti, kuriozity a věci neobvyklé a statí Když se v Blansku řekne.

Knihu vydal, sestavil, upravil a fotografiemi ze soukromé sbírky doplnil Pavel Svoboda. Precizní tisk odvedla firma Reprocentrum a.s., Blansko. Publikace vyšla za finanční podpory města Blanska, Galerie a antikvariátu Jonáš Blansko a Obchůdku pro děti Blansko. K dostání je v Galerii a antikvariátu Jonáš Blansko, v Blanenské informační kanceláři Blanka a v Obchůdku pro děti Blansko, Bezručova 1.

Historická pohlednice z Blanska Historická pohlednice z Blanska
Publikace Blanenský chodec je opět v prodeji

Pro velký zájem ze strany veřejnosti o knihu Blanenský chodec byl proveden dotisk nákladem 200 kusů.

Kniha je znovu v prodeji za 210,- Kč v Galerii Jonáš Blansko, Obchůdku pro děti a Informačním centru Blanka Blansko.

"Za zpěvem ptáků"

3. května 2014, 7:00 h, Blansko

V sobotu 3. května 2014 si Vás dovolujeme pozvat na akci "ZA ZPĚVEM PTÁKŮ". Zajímavou vycházku s pozorováním a určováním ptáků nejbližšího okolí Blanska připravil Jaroslav Kouřil. Sraz účastníků je v 7 hodin u hotelu Dukla Blansko. Poplatek na účastníka je 50,- Kč. Vezměte si s sebou fotoaparát, dalekohled, pevné boty. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, mobil : 606 221 772.

Ilustrační fotografie k pozvánce na akci za zpěvem ptáků Ilustrační fotografie k pozvánce na akci za zpěvem ptáků Ilustrační fotografie k pozvánce na akci za zpěvem ptáků Ilustrační fotografie k pozvánce na akci za zpěvem ptáků

© 2014 by Galerie a antikvariát Jonáš Blansko • All Rights reserved • Email: p52@post.czMapa webu

Partneři: Pension Markéta Harrachov | Blansko