Galerie a antikvariát Jonáš Blansko

Galerie a antikvariát Jonáš Blansko

Výstavy

SOŇA ŠTOSSOVÁ - PEREM A ŠTĚTCEM

JANA VODIČKOVÁ - CÍNOVANÉ ŠPERKY

23. listopadu - 21. prosince, Galerie Jonáš Blansko

Výstava bude zahájena za přítomnosti autorek 23. listopadu v 18 hodin a potrvá do 21. prosince 2018.

SOŇA ŠTOSSOVÁ - PEREM A ŠTĚTCEM JANA VODIČKOVÁ - CÍNOVANÉ ŠPERKY

Helena Puchýřová – VYSOČINA V OBRAZECH

12. října 2018 – 12. listopadu 2018, Galerie Jonáš, Blansko

Od pátku 12. října můžete na chvíli pobýt na Českomoravské vysočině. Své obrazy zde vystavuje malířka Helena Puchýřová. Zahájení výstavy se uskuteční v 18 hodin za přítomnosti autorky.

Výtvarná tvorba Heleny Puchýřové je inspirována půvabem kraje, kde se narodila a stále se do něj vrací. Významný je také vliv rodinné tradice. RNDr. Helena Puchýřová, CSc. se narodila v Novém Městě na Moravě v rodině akademického malíře Bohumila Puchýře.

Je zcela přirozené a sympatické, že si našla zcela svoji osobitou cestu za tématy a jejich malířským podáním. Mezi jejími díly nalezneme také řadu zátiší, převážně květinových, vzácně i portrétů.

Centrem její pozornosti ale stále zůstává krajina Vysočiny s okouzlující proměnlivostí nálad, se zajímavými barevnými prvky, s dalekými horizonty a hloubkou oblohy vysoko nad krajem. Pokračuje tak ve stopách význačných krajinářů Oldřicha Blažíčka, Aloise Podlouckého, Josefa Jambora a především svého otce.

Helena Puchýřová – VYSOČINA V OBRAZECH

RoSmel / Olejomalby/ Zátiší, moře...

4. května 2018 – 28. června 2018, Galerie Jonáš, Blansko

Jmenuje se Roman Smělík, pro přátele umění ROSMEL.

Je kytarista, učitel kytary, překladatel do i z NJ, malíř. Studoval kytaru v ČR a Rakousku, kde strávil 15 let života. V severních Tyrolích, inspirován krásnou přírodou a evokován samotou, začal malovat.

Vernisáž obrazů Romana Smělíka se uskuteční v pátek 4. května v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Jiří Buršík – OBRAZY

9. března 2018 – 20. dubna 2018, Galerie Jonáš, Blansko

Brněnský malíř je členem Svazu výtvarných umělců Moravy a Slezska a na svém kontě má již okolo sta výstav, jak samostatných, tak i skupinových.

Postupně se propracoval vedle klasické malby k trojrozměrnému projevu, používá různých materiálů v dílech jako kámen, písek, dřevo i kov.

Výstava potrvá do 20. dubna 2018 a je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Jiří Buršík – OBRAZY

JAROSLAVA HÝBNEROVÁ / OBRAZY

5. ledna 2018, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

Známá opavská umělkyně je členkou tvůrčí skupiny X. Vystaví obrazy a objekty, jimiž si ověřuje nejen sortiment klasických malířských technik, ale také možnosti implantace rozličných, a často překvapivých pevných materiálů, gradujících emoční výraz jejich opusů.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 5. ledna 2018 v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Výstava potrvá do konce února 2018 a je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

JAROSLAVA HÝBNEROVÁ: OBRAZY

ROMAN KOPECKÝ / OBRAZY

15. prosince 2017 – 29. prosince 2017, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

15.12.2017 v 18 hodin setkání s autorem - UPROSTŘED VÝSTAVY

K blanenským výtvarníkům již neodmyslitelně patří ilustrátor dětských knih, grafik a realizátor mnoha etiket a logotypů pro vinařství jižní Moravy Roman Kopecký. V galerii Jonáš představí svoji lásku – malbu. Sám o své tvorbě říká: „Je to vždycky silný zážitek, když se povede dobrý obraz. Mám takových pár. Tvoří základ mého díla. A když obraz nalezne domov, zažívám šťastnou hodinu."

Na setkání s výtvarníkem pod názvem "UPROSTŘED VÝSTAVY" ZVEME V PÁTEK 15. PROSINCE 2017 V 18 HODIN DO GALERIE JONÁŠ. O tvorně autora pohovoří Ing. Leona Fousková, designérka.

Výstava je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Dny otevřených ateliérů 2017 + výstava obrazů Tomáše Baránka

30. září 2017 – 1. října 2017, 10:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

Otevřeno od 10 do 17 hodin.

Letos již posedmé mají možnost uměnímilovní lidé z Jihomoravského kraje nahlédnout do ateliérů a dílen svých sousedů výtvarníků. Podívat se na jejich díla i na místa jejich zrodu. Nasát něco ze specifické atmosféry míst prosycených myšlenkami a úvahami nad fenoménem krásy či lidské kreativity. Odpoutat se od každodenních starostí a nechat se unést do světa překvapivých možností, rozličných poselství a subjektivních reflexí světa viditelného i vnitřního.

Návštěvníci budou mít opět možnost přímého kontaktu s výtvarníky. Možnost dozvědět se něco více o výtvarném řemesle i o umění samotném.

Těší se výtvarník Tomáš Baránek a galerista Pavel Svoboda.

Josef Janík: Obrazy z Drahanské vrchoviny

15. září 2017 – 15. října 2017, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 15. září v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko. Fotografie obrazu Josefa Janíka

HELENA PUCHÝŘOVÁ / OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY

5. KVĚTEN - 6. ČERVEN 2017, GALERIE JONÁŠ

Výtvarná tvorba Heleny Puchýřové je inspirována půvabem kraje, kde se narodila a stále se do něj vrací. Významný je také vliv rodinné tradice. RNDr. Helena Puchýřová, CSc. se narodila v Novém Městě na Moravě v rodině akademického malíře Bohumila Puchýře.

Je zcela přirozené a sympatické, že si našla zcela svoji osobitou cestu za tématy a jejich malířským podáním. Mezi jejími díly nalezneme také řadu zátiší, převážně květinových, vzácně i portrétů. Centrem její pozornosti ale stále zůstává krajina Vysočiny s okouzlující proměnlivostí nálad, se zajímavými barevnými prvky, s dalekými horizonty a hloubkou oblohy vysoko nad krajem. Pokračuje tak ve stopách význačných krajinářů Oldřicha Blažíčka, Aloise Podlouckého, Josefa Jambora a především svého otce.

Vernisáž výstavy Heleny Puchýřové se uskuteční v pátek 5. května v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko a potrvá do 6. černa 2017.

Pořádá: Galerie Jonáš

HELENA PUCHÝŘOVÁ / OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY HELENA PUCHÝŘOVÁ / OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY HELENA PUCHÝŘOVÁ / OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY HELENA PUCHÝŘOVÁ / OBRAZY PŘÍVĚTIVÉ KRAJINY

Ladislav Šenk – Obrazy a dřevořezby

7. dubna 2017 – 28. dubna 2017, Galerie Jonáš, Blansko

Vernisáž blanenského autora se uskuteční v pátek 7. dubna v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Jaroslav Matějka – OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY

10. března – 4. dubna 2017, Galerie Jonáš, Blansko

Autor vytváří díla ve dvou odlišných polohách. Tou první je klasické květinové nebo věcné zátiší často s netradičními prvky. Malba je maximálně realistická s důrazem na světlo, inspirace sahá až k barokním mistrům. V menší míře je zastoupena krajina, která je stylizována s důrazem na celkovou náladu a vyjádření pocitů.

Druhou polohou malíře Jaroslava Matějky je tvorba pohybující se v oblasti romantického surrealismu, fantazie až nostalgie se snahou navodit náladu a předat poselství pro vnímavou duši.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 10. března v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Jaroslav Matějka – OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY Jaroslav Matějka – OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY

Tomáš Mudra / Cesty tam a zpátky

3. února - 28. února 2017, Galerie Jonáš, Blansko

Vzděláním podnikový manažer a ekonom, povoláním marketingový pracovník, jazykový lektor, překladatel a terapeut, začíná kreslit a malovat v dospělém věku během studijního pobytu na Tchaj-wanu. Zpočátku pracuje jako samouk, brzy na to však dochází do tamní výtvarné skupiny pod vedením malířky Gong Xue Lian. Po návratu domů pokračuje v tvorbě v plzeňském ateliéru ak. mal. Vladivoje Kotyzy. Tady poznává mezi lety 2013 a 2014 základy prostorové malby v interiéru, malby zátiší a krajinomalby. Vedle studijních prací se věnuje rovněž vlastním tématům, která vychází zejména z pozorování krajiny okolo sebe. Pracuje přitom jak v plenéru, tak v ateliéru podle vlastnoručně pořízených fotografií.

Od roku 2015 přechází do ateliéru prof. Borise Jirků, kde se seznamuje s figurální kresbou, kreslí celé figury i detailní studie částí lidského těla. Později ho osud přiměje stěhovat se za prací do horského města Jeseníku, kde se dostává k většímu osvobození své tvorby a neomezuje se jen na zobrazování předem připravených předloh. V tomto období se proto v jeho výtvarném projevu mísí stylizovaná krajinomalba okolních hor s prvními pokusy o abstraktní díla. Inspirací jsou Tomášovi mimo jiné večerní sezení v jesenické výtvarné skupině Mgr. Dany Akriditisové. Koncem roku 2016 přichází jako autor do Blanska. Zde pokračuje v abstraktní malbě, jeho plátna se stávají autonomními světy 'sui generis', které se řídí vlastními zákonitostmi.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 3. února 2017 v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko a potrvá do konce měsíce.

Ivana Olšanová – Obrazy

Petr Ševčík – Sochy

6. ledna 2017 – 31. ledna 2017, Galerie Jonáš, Blansko

Ivana Olšanová vystudovala obor „arteterapie“ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Malířské tvorbě se plně věnuje od roku 2000. Dosavadní malířčin vývoj osciloval od zaujetí pro přírodu až po zájem o existenciální problémy, což vyústilo nejen v imaginárních prostorově prokomponovaných malbách, ale i ve figurálních kompozicích prolnutých meditací o lidském údělu.

Petr Ševčík se keramickou tvorbou zabývá od roku 1999 a od roku 2007 se zaměřuje na plastiky ze šamotové kameniny.

Při práci používá často vlastní postupy. Jeho technická erudice mu ve spojení s bohatou fantazií umožňuje odvážná řešení, která nejsou při práci s tímto materiálem běžná. Je-li potřeba, rozpaluje kovářskou výheň a kameninová díla dostávají kované doplňky. Při kombinaci kameniny se dřevem sahá po řezbářských dlátech a na dekoračních kachlích uplatňuje i zlato a platinu.

Vernisáž výstav se uskutečnila v pátek 6. ledna 2017 v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko. Díla autorů si můžete prohlédnout a zakoupit do konce ledna 2017.

Ivana Olšanová – Obrazy Petr Ševčík – Sochy

Až do konce ledna potrvá výstava soch Petra Ševčíka a obrazů Ivany Olšanové. Fotografie zachycují vernisáž výstavy.

Fotografie zachycují vernisáž výstavy soch Petra Ševčíka a obrazů Ivany Olšanové. Fotografie zachycují vernisáž výstavy soch Petra Ševčíka a obrazů Ivany Olšanové. Fotografie zachycují vernisáž výstavy soch Petra Ševčíka a obrazů Ivany Olšanové. Fotografie zachycují vernisáž výstavy soch Petra Ševčíka a obrazů Ivany Olšanové.

Marie Plotěná – Obrazy

15. listopadu 2016 – 15. prosince 2016, Galerie Jonáš, Blansko

V úterý 15. listopadu v 18:00 hodin proběhne v Galerii Jonáš vernisáž výstavy obrazů Marie Plotěné.

Brněnská výtvarnice, karikaturistka, malířka, ilustrátorka a držitelka mnoha ocenění se vernisáže zúčastní osobně. Vtip kresleného humoru, kterým je tak známá, je založen na mnohovýznamnosti slov, jejich doslovné interpretaci či absurdních situacích.

Neméně významnou a známou tvorbou jsou rovněž její drásavé pastely, jež vznikají autorčinou vlastní technikou, při které je papír drsněn ostrým hrotem a výsledkem je obraz působící jako reliéf. Díla Marie Plotěné jsou publikována v našem i zahraničním tisku a jsou zastoupena v mnoha galeriích u nás i v zahraničí.

Marie Plotěná – Obrazy Marie Plotěná – Obrazy

MONOKRAJINY II

7. října 2016 – 5. listopadu 2016 , Galerie Jonáš Blansko

Výstava malíře a grafika Josefa Hejče (* 1973) je věnována krajině – tématu, kterému se autor dlouhodobě věnuje a tentokrát jej pojímá v širším hledisku.

Slovní hříčka v názvu odkazuje na techniku monotypu, jíž jsou představované velkoformátové grafiky tvořeny. Tato technika spočívá v neopakovatelném provedení výsledného díla. Jedinečné obrazy evokují jedinečný charakter krajiny. Výstava dává divákovi možnost nechat se vtáhnout do těch nejfantastičtějších světů a nabízí spoustu prostoru pro vlastní asociace a představy.

Vernisáž se uskutečnila v pátek 7. října 2016 v 18 hodin v Galerii Jonáš, Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6.

16. září – 5. října 2016, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

3x BLANSKO

JAKOB ALT / MALÍŘ, KRESLÍŘ A LITOGRAF 19. STOLETÍ

Mgr. Petr Tomášek, kurátor sbírky starého umění Moravské galerie v Brně, představí soubor barevných litografií železářských podniků a krajiny Moravského krasu malíře a litografa Jakoba Alta.

Zároveň seznámí návštěvníky výstavy se sběratelskou činností několika generací milovníků umění šlechtického rodu Salm-Reifferscheidt.

TEN UMÍ TO A TEN ZASE TOHLE

Výstava rukodělných a ručních prací občanů Blanska v rámci oslav 880 let od první písemné zmínky o Blansku.

JAKOB ALT / MALÍŘ, KRESLÍŘ A LITOGRAF 19. STOLETÍ TEN UMÍ TO A TEN ZASE TOHLE

PROMĚNY ULIC MĚSTA BLANSKA 1960 - 1989

Představení nové knihy Pavla Svobody. Křest sto třiceti pěti stránkové knihy provede starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

Vernisáž výstav a křest knihy se uskutečnila v pátek 16. září v 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Letní prodejní výstava OBRAZY - SKLO - KERAMIKA - ŠPERKY - KOV

21. června 2016 – 31. července 2016, Galerie Jonáš, Blansko

Galerie je otevřena zdarma vždy v úterý a ve čtvrtek. Součástí galerie je antikvariát s tisícovkou knih, gramofonových desek, pohlednic.

Petr Bernard: Apokryfy

29. dubna 2016 – 31. května 2016, Galerie Jonáš, Blansko

Autor pochází z Česko-saského Švýcarska. Základní výtvarné vzdělání získal v Děčíně u akademického malíře Břetislava Kmenta. Školní léta postupně trávil na kouzelném zámečku u Klatov, na Hané v Prostějově a v Brně.

Během těchto let, kdy prochází zcela rozdílnými typy naší krajiny, uzrává jeho pohled na ni. Hledá v ní stále častěji námět pro vlastní tvorbu. V posledních letech pracuje téměř výhradně s olejovými barvami. Zkušenosti čerpá z odborné literatury, studiem prací zkušených a zkušenějších malířů, ale i vlastní tvorbou. Stálou inspirací mu zůstává krajina Čech a Moravy se svou neuchopitelnou ale jedinečnou poetičností. Díky její malebnosti nachází stále nové a nové podněty.

Vernisáž výstavy obrazů Petra Bernarda se uskutečnila 29. dubna 2016 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš.

VLASTA ŠVEJDOVÁ / MALÉ PŘÍBĚHY

11. března 2016 – 15. dubna 2016, Galerie Jonáš, Blansko

Vlasta Švejdová ilustrovala již 111 knížek a svoji tvorbu představí osobně od 11. března 2016 v 18 hodin na vernisáži výstavy Malé příběhy.

Autorka začínala u karikatur a kresleného humoru, celoživotní láskou se jí stala tvorba pro děti. Její obrázky si mohou lidé pamatovat z pohádek, ale i z učebnic prvouky.

Spolu s ilustracemi knih Švejdová spolupracovala například na televizní pohádce O bojácném Floriánkovi nebo na filmu Křeček. Sama několik knih také napsala, například Na hradě už nestraší, Co děláme celý den a Kaštánek. Nedávno jí vyšla kniha s lidovými hádankami Jeden mluví, dva koukají, vloni pak kniha Moje první říkadla.

Vlasta Švejdová našla také techniku, jak obrazy rozmnožit, aby byly cenově přístupné pro lidi, kteří nemají mnoho peněz. Tiskne je v Praze technikou giclée, což je francouzská technika stará asi 15 let. V podstatě se jedná o tryskový přenos barev připomínající dokonalý sítotisk. Je tak dokonalý, že i barvy jsou naprosto autentické. Tyto obrazy nechává tisknout v kolekcích do čtyřiceti kusů. Pokud někdo nechce originál nebo ho autorka nechce prodat, má v záloze tento ušlechtilý umělecký tisk.

Sylva Tomková a Ludvík Vaněk – kov, keramika a dřevo

12. únor 2016 – 25. únor 2016, Galerie Jonáš, Blansko

SYLVA TOMKOVÁ / KOV A KERAMIKA

LUDVÍK VANĚK / DŘEVĚNÉ INTARZIE

Vernisáž výstavy dvou autorů se uskutečnila v pátek 12. února 2016 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6.

Výstava je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin a potrvá do konce února 2016.

Fotografie Ladislava Krále zachycují příjemnou atmosféru na vernisáži výstavy: Sylva Tomková a Ludvík Vaněk – kov, keramika a dřevo.

Fotografie z vernisáže Fotografie z vernisáže

OBRAZY

8. ledna 2016 – 28. ledna 2016, Galerie Jonáš, Blansko

Výstava obrazů regionálních autorů potrvá do konce ledna 2016.

Galerie je otevřena v úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.

Sergej Kulina – OBRAZY

14. listopadu 2015 – 17. prosince 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Výtvarně se začal vzdělávat na Střední umělecké škole v Oděse. Po jejím absolvování studoval na Akademii výtvarných umění v Kyjevě. V roce 1992 vstoupil do Svazu výtvarných umělců Ukrajiny.

Od roku 1992 žije s rodinou v Kunštátě na Moravě. Zde se zabývá sochařinou, malířstvím a keramikou. V centru jeho tvůrčího zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské vztahy a vztah člověka k sobě samému, které jsou vyjádřeny pohybem, nejčastěji ale výrazem jeho očí a tváře.

Obrazům dává jeden společný název – „Dialogy beze slov". Jsou to jak dialogy mezi zobrazenými osobami, tak především vždy dialog obrazu s divákem. Akademického malíře těší, že mnoho jeho prací své diváky již v mnoha zemích našlo. Žijí teď nezávisle na autorovi svým samostatným životem. Je v nich ale vždy část jeho duše.

Vernisáž výstavy se konala v sobotu 14. listopadu 2015 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko. V kulturním programu vystoupí Natálie Kulina.

Jitka Nejezchlebová - OBRAZY

8. října 2015 – 3. listopadu 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 8. října v 18:00 hodin. Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin.

Fotografie obrazů Jitky Nejezchlebové Fotografie obrazů Jitky Nejezchlebové

Libuše Müllerová – Pastelové pohlazení

4. září 2015 – 30. září 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Autorka svou tvorbu a životní cestu definuje slovy: „Naše životy se skládají z drobných střípků radosti, štěstí, ale i z mnoha bolesti, stresů a zla. Z našeho uspěchaného života se vytrácí romantika. Maluji proto obrazy, ve kterých chci ztvárnit krásu, něhu, teplo a cit, kouzlo obyčejného doteku.“

Vernisáž výstavy lyrickopoetických obrazů se uskutečnila v pátek 4. září v 18:00 hodin v Galerii Jonáš. V kulturním programu vystoupí Eliška a Filip Tesařovi. Úvodní slovo: Petr Bernard.

Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma.

David Habermann, Stanislav Havlík – Obrazy a kov

19. června 2015 – 31. července 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Kování - David Habermann pracuje v kovárně na samotě Klátovec nedaleko Telče; řemeslu se zde věnuje už třetí generace uměleckých kovářů. Každé jeho dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních návrhů a je zpracováno ručním kováním. Autor se snaží kovaná díla co nejvíc přizpůsobit prostoru pro které vznikají, aby celek působil harmonicky.

Obrazy - Stanislav Havlík byl až do roku 2000 svou profesí pedagog. Mládí strávil na Oboře u Boskovic, studia v Olomouci, profesní povinnosti naplnil ve Slezsku a penzijní věk tráví v Brně. Nepatří k lidem iracionálním, spíše je u něho zřejmá logická úvaha, přesné vnímání a respektování reality a schopnost ji obohacovat. Havlíkovy obrazy jsou kompozice s nejrůznějšími náměty, počínaje krajinomalbou a konče objekty s výraznými a ladnými proporcemi a hravou dislokací prvků.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 19. června 2015 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

BEJVÁVALO - výstava ke 110. výročí povýšení Blanska na město

7. květen – 2. červen 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Vernisáž výstavy ke 110. výročí povýšení Blanska na město se uskutečnila 7. května 2015 v 18:00 h v Galerii Jonáš Blansko. Výstavu uvedl starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák.

Součástí výstavy bude prezentace nové regionální knihy Pavla Svobody „Bejvávalo aneb Z pradědečků žádný dnes nepoznal by Blansko jako ves“. V kulturním programu vystoupil Karel Fleischinger.

Výstava potrvá do 2. června 2015 a bude otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Fotografie z vernisáže výstavy BEJVÁVALO
Fotografie z vernisáže výstavy BEJVÁVALO Fotografie z vernisáže výstavy BEJVÁVALO Fotografie z vernisáže výstavy BEJVÁVALO Fotografie z vernisáže výstavy BEJVÁVALO

Z RADOSTI K RADOSTI – výstava obrazů Ivany Olšanové a Emily Pavlovské

7. dubna – 30. dubna 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Ivana Olšanová se malířské tvorbě plně věnuje od roku 2000. Její vývoj osciloval od zaujetí pro přírodu až po zájem o existenciální problémy, což vyústilo nejen v imaginárních prostorově prokomponovaných malbách, ale i ve figurálních kompozicích prolnutých meditací o lidském údělu. Toto pojetí také zúročila i v ilustraci knížky Hany Průšové Kejsy, mořský koník z Waikiki (2008).

Emily Pavlovská si své odborné a výtvarné znalosti rozšiřuje působením v ateliéru výtvarné skupiny Pátečníci, kterou vede výtvarník Mgr. Tomáš Vrána. Ve své tvorbě klade důraz na nacházení barevné harmonizace a její pozitivní působení. Čerpá z odborných knih, které jsou zaměřené na mytologii, světová náboženství, poezii, přírodu i vesmír.

Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma.

Vladimír Michálek – Dřevořezby 2013–2014

6. února – 31. března 2015, Galerie Jonáš, Blansko

Výstava blanenského řezbáře představí ucelený přehled jeho tvorby za období 2013–2014. V kulturním programu vystoupí členové Blanenského divadla. Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma.

Jitka Trefná / FANTAZIE PODRUHÉ...

5. prosince – 31. prosince 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Keramické výrobky provázejí lidstvo po tisíciletí. Postupně byly vyvinuty stovky různých keramických technologií. Spektrum druhů keramických výrobků je nevyčíslitelný. Jedna keramika je ryze užitná, druhá nás hladí po duši...

Své o tom ví blanenská keramička a učitelka výtvarného oboru keramika na ZUŠ v Blansku Jitka Trefná.

Výstavu její keramické tvorby uvede paní Irma Charvátová v pátek 5. prosince 2014 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko. V kulturním programu vystoupí Miloš Pernica.

Fotografie z vernisáže výstavy Jitky Trefné
Fotografie z vernisáže výstavy Jitky Trefné Fotografie z vernisáže výstavy Jitky Trefné

Sešívaná poezie aneb Záplata kam se podíváš

5. prosince – 21. prosince 2014, 18:00 h, Galerie Jonáš, Blansko

Patchwork je považován běžným obdivovatelem za sešívání čtverečků a jiných tvarů za vzniku deky nebo polštáře. S obrovským údivem zjišťujeme, že patchwork může být součást uměleckého díla, kdy výtvarnice místo štětce a barev použije textilní materiály.

Ostatně to můžete posoudit sami, když navštívíte výstavu seskupení šikovných žen a dívek z Blanska, které se již dva roky při Galerii Jonáš této technice věnují. Pod odborným dohledem lektorky Marie Žáčkové vytváří díla neskutečné krásy a preciznosti.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 5. prosince 2014 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš Blansko. Výstavu uvede Pavel Svoboda.

Fotografie z kurzu patchworku, které se již dva roky konají v Galerii Jonáš
Fotografie z kurzů patchworku v Galerii Jonáš Fotografie z kurzů patchworku v Galerii Jonáš

Antonín Bárta / Dřevořezby

17. října – 7. listopadu 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Autor má rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého – stromy, lesy – až po výrobky z něho. Věří, že „doba dřevěná stále potrvá a tenhle náš zřejmě nejstarší lidský materiál bude ukazován, chválen, veleben i uctíván snad ve všech svých podobách – od kolébky až po rakev“.

Své o tom ví řezbář Antonín Bárta z Olešné. Řezbářské práce kombinované s kovem bude vystavovat do 7. listopadu 2014 v Galerii Jonáš Blansko. Chcete-li se potěšit vůní dřeva, je pro vás tato výstava otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Slavnostní vernisáž se uskutečnila v pátek 17. října 2014 od 18 hodin v Galerii Jonáš Blansko.

Snímky se vracíme k vernisáži výstavy dřevořezeb Antonína Bárty.

Radka Filipová / Obrazy

5. září – 30. září 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Autorka vystudovala střední textilní školu v Brně a v současnosti se věnuje etnologii. Touha zdobit, zkrášlovat, oživovat, či upozorňovat, která je spojena se šperkem coby výtvarnou disciplínou, ji přivedla k obrazu vytvořenému ne úplně běžnou výtvarnou technikou. Smalt a kombinovaná technika autorce umožnily vytvořit obrazy velice živé, plastické a originálně pojaté. Zvolená technika navádí Radku Filipovou nenápadně vstupovat do prostoru; její obrazy se pro trojrozměrný smalt stávají plastikami, objekty.

Vystupují z nich silné emoce, nadhled, sarkasmus, či odkazy k vyšším ideám. Radka Filipová se představuje jako mladá brněnská umělkyně s výrazným „smaltovaným“ rukopisem, jehož specifikum tkví v mnohovrstevnatém, trojrozměrném a mírně pitoreskním chápání světa.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 5. září 2014 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš.

Snímky se vracíme k vernisáži výstavy obrazů Radky Filipové.
Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Radky Filipové Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Radky Filipové

Miroslav Matyáš / Fotografie

15. srpen – 31. srpen 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Miroslav Matyáš je svou tvorbou pevně zakotven na jižní Moravě, potažmo v Blansku. Podílí se na kvalitním dokumentování výjimečných událostí, na přitažlivém prezentování Blanska a na celé řadě fotografických výstav. Byl jedním z dlouholetých členů blanenského fotokroužku a svými fotografickými úlovky obohatil nejednu regionální publikaci a tisk.

Autorova retrospektivní výstava bude otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.

Drahoslav Macek: Hvězdná znamení

13. června – 12. července 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Až do 12. července 2014 se můžete přijít nechat okouzlit výtvarným uměním blanenského Drahoslava Macka. V obrazech Vás pozve do neznámého světa plného záhad, do světa hvězd a hvězdných znamení. Výstava bude otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 17:00 hodin.

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů blanenského výtvarníka Drahoslava Macka

V kulturním programu vystoupila ukrajinské studentka Kristina Buhyna a zazpívala dvě ukrajinské lidové písně. Hojně navštívená výstava pod názvem Hvězdná znamení se koná v Galerii a antikvariátě Jonáš Blansko.

Fotografie z vernisáže výstavy Drahoslava Macka Fotografie z vernisáže výstavy Drahoslava Macka

Tomáš Baránek: Akvarely

2. května – 30. května 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Fotografie akvarelu Tomáše Baránka V pátek 2. května 2014 se uskutečnila v 18 hodin v Galerii a antikvariátu Jonáš vernisáž výstavy obrazů výtvarníka pana Tomáše Baránka ze Šošůvky. Malování a obrazy jsou jeho celoživotní láskou. Pravidelně sleduje uměleckou scénu na výstavách a v galeriích. V poslední době si našel dost času a odvahy „to také zkusit“. Navštěvoval a navštěvuje různé malířské kurzy, semináře, své sny a představy pak vkládá do obrazů. Zvolil techniku akvarelu, druhý nejdokonalejší výtvarný prostředek po olejomalbě. Připravovaná výstava zahrnuje jeho domov – Šošůvku, nevyhýbá se ani krajině a květinám. Představit regionálního autora, ukázat jeho radost a vnitřní rovnováhu z tvorby, to je jeden z cílů, které naplňuje Galerie a antikvariát Jonáš Blansko. Dodává odvahu, inspiraci a umožňuje setkávání a konfrontaci nejen profesionálních výtvarníků regionálního charakteru. Pěstuje a rozvíjí v amatérech sebedůvěru, sebejistotu a podporuje radost z vystavování. Nejinak je tomu i u pana Baránka. Výstava potrvá do 30. května 2014.

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Tomáše Baránka
Fotografie z vernisáže výstavy tomáše Baránka Fotografie z vernisáže výstavy tomáše Baránka Fotografie z vernisáže výstavy tomáše Baránka

Roman Kopecký: Malby

4. dubna – 30. dubna 2014, Galerie Jonáš, Blansko

K blanenským výtvarníkům již neodmyslitelně patří mladý ilustrátor dětských knih, grafik a realizátor mnoha etiket a logotypů pro vinařství jižní Moravy Roman Kopecký.

Na vernisáži 4. dubna 2014 představil v galerii svoji lásku - malbu. Sám o své o své tvorbě říká : „Je to vždycky silný zážitek, když se povede dobrý obraz. Mám takových pár. Tvoří základ mého díla. A když obraz nalezne domov, zažívám šťastnou hodinu.“ Výstavu Romana Kopecké si můžete prohlédnout do 30. dubna 2014.

Fotografie z vernisáže výstavy Romana Kopeckého
Foto z vernisáže výstavy Romana Kopeckého Foto z vernisáže výstavy Romana Kopeckého

Jan Vichta – keramika

7. března – 23. března 2014, Galerie Jonáš, Blansko

Kunštát je už od středověku známým centrem hrnčířské výroby. V místě se těžily vhodné suroviny a v okolí byl dostatek lesů, tedy i dřeva na výpal. Již v roce 1620 tu vznikl hrnčířský cech, jehož pravidla určovala způsob života a práce hrnčířů. A byli to právě ambiciózní absolventi keramických škol Zdeněk Lindovský, Jan Vichta a František Maxera, kteří tu koncem 60. let minulého století založili keramickou dílnu, kde vznikaly výrobky nezaměnitelného charakteru.

Fotografie z vernisáže výstavy Jana Vichty
Fotografie z vernisáže výstavy Jana Vichty Fotografie z vernisáže výstavy Jana Vichty
Video z vernisáže výstavy Jana Vichty

© 2014 by Galerie a antikvariát Jonáš Blansko • All Rights reserved • Email: p52@post.czMapa webu

Partneři: Pension Markéta Harrachov | Blansko